Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki: Kawa bezkofeinowa/Wędzone ryby/Napęd wodny 7

How Do They Do It? | 24 min. |
Jak z ziaren kawowca produkuje się bezkofeinową kawę? Jak wędzi się ryby? Jak wodę można wykorzystać do napędu statków?
środa 7 grudnia 5:12 Discovery Science HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>