10 tajemnic Egiptu, odc. 2

Egypt's Top Ten Mysteries | 60 min. |
Dziesięć największych tajemnic starożytnego Egiptu. Podróż w czasie o pięć tysiącleci wstecz. Imponująca cywilizacja, której świetności dowodzą już tylko niesamowite budowle.
wtorek 6 grudnia 20:00 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>