Historia kobiet: Oddzielenie

| 60 min. |
Amanda bada rolę kobiet w konfucjańskiej i buddyjskiej Azji. Tamtejszy ideał cnotliwości oraz zdecydowany podział między sferą żeńską domem oraz męską światem biznesu i polityki do dziś uderza w mieszkające w Azji kobiety.
wtorek 6 grudnia 12:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>