Była sobie Ziemia: Strażnicy Ziemi

Il Etait Une Fois... Notre Terre Francja | 2008 | 30 min. | Reżyseria: Albert Barille
'Grupa nastolatków zaniepokojonych dewastacją naszej planety powołuje do życia klub Strażników Planety. Strażnicy zakładają gazetę, aby głosić swoje pozytywne przesłanie o potrzebie zmian.'
wtorek 6 grudnia 15:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>