Byli sobie odkrywcy: Pierwsi żeglarze - władcy Morza Śródziemnego

Il était une fois … Les explorateurs Francja | 30 min. | Reżyseria: Albert Barillé
'Trudno uwierzyć, ale zaledwie kilka wieków temu nasza Ziemia, stanowiła dla swych mieszkańców, nieznaną, niezbadaną i pełną tajemnic przestrzeń. ''Byli sobie Podróżnicy'' to pasjonująca opowieść o wielkich odkryciach geograficznych i ludziach, którzy tych odkryć dokonali.'
wtorek 6 grudnia 14:30 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>