Katastrofa w przestworzach: Punkt zwrotny 11, odc. 6

Air Crash Investigation Kanada | 2011 | 60 min. | Obsada: Stephen Bogaert, Peter Maxwell, Chris Gillett, Philip Shepherd, Karin Coulter McPherson, Jeff PangmanReżyseria: George D'amato
Tylko trzeźwość umysłu kapitana Franka Geiba uratowała w 2002 roku samolot linii Northwest przed tragedią. Jaka była przyczyna awarii?
środa 7 grudnia 1:00 National Geographic HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>