W imieniu narodu włoskiego

In nome del papa re Włochy | 1977 | 110 min. | Obsada: Nino Manfredi, Danilo Mattei, Carmen Scarpitta, Giovannella Grifeo, Carlo Bagno, Gabriella GiacobbeReżyseria: Luigi Magni
Rok 1867, Włochy w przeddzień zjednoczenia. Do Rzymu zbliżają się wojska Giuseppe Garibaldiego. Stolica Apostolska jest o włos od upadku. Don Colombo (Nino Manfredi), starzejący się sędzia papieski, decyduje się zrezygnować ze służby. Mężczyzna dowiaduje się o aresztowaniu swojego nieślubnego syna Cesarego Costy (Danilo Mattei), który jest rewolucjonistą. Zanim zrezygnuje z prominentnej posady, postanawia wykorzystać wszystkie swoje wpływy, aby uratować dziecko. Jest jednak pewien problem.
środa 7 grudnia 4:10 Cinemax2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>