Rodziny XXL 2, odc. 24

X-Weighted Families Kanada | 2006 | 55 min. |
Layla przez całe swoje życie otrzymuje anonimowe pogróżki i jest gnębiona przez rówieśników. Dziewczyna musi pokonać lęk i uwierzyć w siebie, aby osiągnąć swoje cele.
piątek 2 grudnia 22:55 Wellbeing Network
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>