Romantyczne skrzypce: Graffin et Devoyon

| 70 min. |
Au programme : 'Elégie' opus 143, 'Triptyque' opus 136, 'Caprice brillant', de Camille Saint-Saëns ; 'Suite dans la montagne', de Marie-Joseph Canteloube de Malaret.
wtorek 6 grudnia 14:15 Mezzo
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>