Monumentalne zagadki: Reanimator i człowiek, który wymyślił Marsjan

Monumental Mysteries USA | 60 min. |
Don Wildman zwiedza uniwersytet w Berkeley, gdzie pewien naukowiec próbował kiedyś bawić się w Boga, bada historię stworzenia przypominającego Godzillę i wyjaśnia, jak pewne obserwatorium zmieniło nasz sposób postrzegania życia.
środa 7 grudnia 5:00 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>