Andrew Zimmern i przysmaki z taxi: Chicago

| 30 min. |
Andrew po raz pierwszy zwiedza Nashville, patrząc na miasto z perspektywy jego mieszkańca. Taksówkarz Finn zabiera go do restauracji typu 'mięso plus 3 dodatki', na przyjęcie z grillem na farmie pewnego szefa kuchni i muzyczną sesję ze znakomitościami muzyki country.
wtorek 6 grudnia 21:30 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>