Pikantne podróże Shane'a Delii: Turcja: Kultura kulinarna u świtu cywilizacji

Shane Delia’s Spice Journey Australia | 30 min. |
Shane Delia podróżuje do ujścia rzek Eufratu i Tygrsu w Turcji, by skosztować historii podanej na talerzu.
środa 7 grudnia 3:00 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>