Global with Matthew Amroliwala

Global with Matthew Amroliwala | 30 min. |
Matthew Amroliwala explains the day's global news and what it means to you - with reports from the BBC's network of correspondents around the world, and from the World's Newsroom in London.
wtorek 6 grudnia 17:30 BBC-World
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>