Władca dziczy 2, odc. 8

Wild Things with Dominic Monaghan Wielka Brytania | 2014 | 45 min. |
W Nowej Zelandii Dominic szuka największych i najcięższych owadów na świecie — szarańczaków z rodzaju Deinacrida. 8/10
środa 7 grudnia 4:30 BBC HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>