Milczący świadek 13, odc. 7

Silent Witness Wielka Brytania | 2010 | 55 min. |
Nikki i Harry próbują pomagać ofiarom strzelaniny na uniwersytecie. Niestety, zabójca nadal znajduje się na terenie uczelni. 7/10
środa 7 grudnia 0:20 BBC HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>