Prepersi - gotowi na wszystko: Arka Bruce'a Beacha, odc. 7

Prepersi - gotowi na wszystko Polska | 2015 | 30 min. |
Andrzej Meller pozna w Kanadzie właściciela niezwykłej arki i konstruktora schronu przeciwatomowego. Prepersi z Zachodu wydają zdecydowanie więcej pieniędzy na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i najbliższym. Ich obawy i stopień przygotowania często mogą wydawać się abstrakcyjne, a nawet przesadzone. Bohaterem odcinka będzie 81-letni Bruce Beach - właściciel arki stworzonej z 42 szkolnych autobusów, która w chwili zagrożenia stanie się miejscem ewakuacji dla niego i 500 innych osób.
środa 7 grudnia 3:30 Fokus TV
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>