Dookoła świata z Panem Robótką, odc. 13

Mister Maker Around the World | 2013 | 25 min. |
Pan Robótka odwiedza dzieci, aby poznać sztukę ich krajów i wspólnie z nimi tworzyć nowe dzieła inspirowane lokalną kulturą. 13/26
wtorek 6 grudnia 11:30 BBC CBeebies
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>