OZ Academy

OZ Academy | 60 min. |
'Oz Academy is a Japanese joshi puroresu or female professional wrestling promotion founded by Mayumi Ozaki. The promotion's full official name is Oz Academy Women's Professional Wrestling. In addition to the contracted members of the roster, Oz Academy also employs some of the top freelancers in all of joshi puroresu, including Ayumi Kurihara, Hiroyo Matsumoto, Manami Toyota and Tomoka Nakagawa.
wtorek 6 grudnia 19:45 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>