FightBox - Aiba road to dreams

FightBox - Aiba road to dreams | 50 min. |
'The Road to Dream is a documentary in HD about boxing. More than any other sport - boxing is about deprived communities, dreams of escapism and dedication. From small beginnings, big dreams and great successes are born. The ultimate dream is Olympic Gold. In Olympic year AIBA - the World governing body for boxing - has a huge story to tell.
wtorek 6 grudnia 5:10 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>