Louis Theroux: Ultrasyjoniści

Louis Theroux: The Ultra Zionists Wielka Brytania | 2008 | 55 min. | Reżyseria: Andy Wells
Louis Theroux udaje się na Bliski Wschód, poznać żydowskich osadników, którzy usiłują zakładać osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu.
środa 7 grudnia 0:00 BBC Brit HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>