Drwale: Ostatkiem sił 7, odc. 19

Ax Men USA | 2014 | 60 min. | Obsada: Thom Beers, Levi Brown, Jay Browning, Jesse Browning, Brittany Keys, Mike Pihl
Zbliża się koniec sezonu i jeden bal drewna może zadecydować o końcowych wynikach. Shelby jest już o krok o realizacji swojego wielkiego zamówienia, ale wypadek łodzi sprawia, że wszelkie jego działania stają w miejscu.
wtorek 6 grudnia 19:00 History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>