Zwarcie

Polska | 2016 | 35 min. |
Marek Jóźwik i zaproszeni do studia goście rozmawiają o różnych kwestiach związanych ze sportem. Mówią między innymi o polskiej reprezentacji seniorów w piłce nożnej i sytuacji polskiego kolarstwa.
piątek 2 grudnia 11:10 TVP Sport HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>