Najniebezpieczniejszy zawód świata: Słabe strony 8

Deadliest Catch USA | 2012 | 60 min. | Obsada: Mike Rowe, Scott Campbell Jr., Mac White, Chris Welch, Elliot Neese, Keith Colburn
Morze Beringa to miejsce, które szybko odsłania najsłabsze strony w człowieku. Załogi kutrów walczą, aby zachować morale. Kapitan Time Bandit rozstaje się z jednym z rybaków.
środa 7 grudnia 0:00 Animal Planet HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>