Star Darlings: Życzenia do spełnienia, odc. 13

Disney Star Darlings USA | 2015 | 5 min. |
Dwanaście dziewczyn ze Star Darlings, rozpoczynających naukę w Gwiezdnej Akademii, zostaje wybranych do służby w Gwiezdnej Krainie.
wtorek 6 grudnia 6:25 Disney Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>