Flesz historii, odc. 1154

Polska | 2016 | 20 min. |
Program prezentuje informacje na temat imprez historycznych, seansów filmowych, wystaw, konferencji naukowych i innych wydarzeń kulturalnych związanych z propagowaniem wiedzy historycznej.
wtorek 6 grudnia 19:25 TVP Polonia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>