Zasmakuj w Sienkiewiczu, odc. 4

| 2016 | 25 min. |
Rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza. Cykl 'Zasmakuj z Sienkiewiczem' przybliża postać i twórczość tego najbardziej poczytnego pisarza polskiego. W programie anegdoty, rozmowy z ciekawymi gośćmi, a nawet potrawy inspirowane opisami z utworów Henryka Sienkiewicza.
środa 7 grudnia 0:10 TVP Polonia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>