Jubileusz Leszka Długosza

Jubileusz Leszka Długosza Polska | 2016 | 70 min. |
Zapis koncertu jaki odbył się 7 listopada w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie z okazji 75. urodzin Leszka Długosza. Koncert uświetniła obecność bliskich przyjaciół krakowskiego barda, Haliny Łabonarskiej i Jerzego Treli. W ich interpretacjach publiczność wysłuchała recytacji wierszy Długosza. Swoim występem widowisko wzbogaciła także Elżbieta Towarnicka, która z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej zaśpiewał swoje sztandarowe kompozycje w nowych aranżacjach.
wtorek 6 grudnia 18:50 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>