Polska i świat z historią w tle: Skarby z Czermna, odc. 89

Polska | 2013 | 20 min. |
Aż dwa skarby zawierające cenną biżuterię z XIII wieku znaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w grodzie w Czermnie (Lubelskie). Do odkrycia doszło w kwietniu 2011 roku w wyniku prowadzonych od miesięcy badań grodziska w Czermnie. Jak podkreśla dyrektor Instytutu Archeologii UMCS prof. Andrzej Kokowski, wielki udział w odkryciu miał Artur Troncik. Jest to jeden z najbardziej znanych w Polsce poszukiwaczy skarbów, z którego usług bardzo chętnie korzystają archeolodzy.
sobota 3 grudnia 17:35 TVP Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>