Bibi Blocksberg: Choroba matematyczna, odc. 11

Bibi Blocksberg Niemcy | 2006 | 30 min. |
Bibi ma kłopoty z matematyką w szkole. Jest przekonana, że liczby ją wręcz prześladują.
poniedziałek 5 grudnia 21:15 TVP ABC
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>