Pierwszy lot balonem

1783, the First Race to the Sky Francja | 2013 | 60 min. | Reżyseria: Stéphane Bégoin
Rekonstrukcja pierwszego lotu balonem skonstruowanym przez braci Montgolfier. 21 listopada 1783 roku jedno z największych marzeń ludzkości w końcu się spełniło. Dwóch francuzów Jean François Pilâtre de Rozier i François Laurent d'Arlandes odbyło pierwszy w historii wolny lot balonem skonstruowanym przez braci Montgolfier. Kilka miesięcy później w Anglii John Jeffries i Francuz Jean-Pierre Blanchard rozpoczęli przygotowania do przelecenia balonem przez kanał La Manche.
poniedziałek 5 grudnia 21:00 Planete+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>