Rzeczne potwory: Potwór z kanadyjskiej dziczy 7

River Monsters USA | 60 min. |
Jeremy Wade sprawdza, ile prawdy kryje się w opowieściach o ponad 6-metrowym potworze z kanadyjskiego jeziora, który atakuje ludzi. Wyrusza na poszukiwania tego drapieżnika.
poniedziałek 5 grudnia 12:00 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>