Fight raport, odc. 167

| 29 min. |
Program poświęcony sportom walki. Dziennikarz Jacek Adamczyk i były zawodnik Łukasz 'Juras' Jurkowski analizują najważniejsze wydarzenia na światowych ringach.
poniedziałek 5 grudnia 11:30 Orange Sport
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>