Notacje: Marian Fuks. Przygody mojego życia, odc. 534

Notacje Polska | 2010 | 15 min. |
Prof. Marian Fuks, ur. w 1914 r. historyk, muzykolog, wieloletni pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, w latach 1991 - 1994 dyrektor tej instytucji. Autor książek o żydowskiej prasie, kulturze i sztuce. Przez 20 lat redagował Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. W czasie II wojny światowej osadzony w sowieckich więzienia i łagrach. Uwolniony w wyniku układu Sikorski - Majski z lipca 1941 r. ; walczył następnie w szeregach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im.
wtorek 6 grudnia 4:05 TVP 1 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>