Inżynieria ekstremalna: Gigantyczna elektrownia wodna w Turcji 7

Extreme Engineering | 48 min. |
W jednym z najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi zakątków Turcji Danny Foster obserwuje budowę najwyższej i najbardziej wytrzymałej zapory wodnej w historii świata.
wtorek 6 grudnia 4:24 Discovery Science HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>