Wiza na miłość: Co za dużo, to niezdrowo!

90 Days to Wed | 60 min. |
Czy trzy miesiące wystarczą, by podjąć najważniejszą życiową decyzję? Poznajmy cztery pary, które mają zaledwie dziewięćdziesiąt dni, aby stanąć na ślubnym kobiercu.
poniedziałek 5 grudnia 17:00 Discovery Life HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>