Futuris: Bezpieczny samolot

| 15 min. |
'W Europie awionetki są o wiele bardziej niebezpieczne od samolotów pasażerskich. Awionetka ulega wypadkowi średnio raz na 10 000 godzin w powietrzu. Naukowcy testują więc automatyczny układ sterowania, w którym trasę lotu wytyczają sygnały elektroniczne i komputery.'
poniedziałek 5 grudnia 12:45 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>