Był sobie człowiek: Była sobie... Ziemia. Dokąd prowadzi nas przyszłość

Il était une fois... l'homme Francja | 1978 | 30 min. | Reżyseria: Albert Barillé
'Czy wiecie, ilu zagrożeń ludzkość zdołała już uniknąć? Czy uda się nam zapobiec kolejnym? Mistrz zna odpowiedzi.'
poniedziałek 5 grudnia 15:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>