Porządek i chaos: Energia

Order and Disorder | 60 min. |
'Profesor Jim Al-Khalili tłumaczy, jak ludzkość budując coraz potężniejsze silniki parowe odsłoniła zasady rządzące wszechświatem. Dzięki energii zdołaliśmy pojąć działanie niemal wszystkiego, od silnika samochodowego, przez komórkę organizmu po supernową.'
poniedziałek 5 grudnia 10:30 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>