E²: Energia: Węgiel i atom: zagrożenie czy szansa?

| 30 min. |
'Trwają poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Odpowiedzią na stale rosnący popyt w tej dziedzinie wydają się sekwestracja dwutlenku węgla i energetyka jądrowa. Mimo potencjału, jaki w nich drzemie, uznawane są za kontrowersyjne i niebezpieczne.'
poniedziałek 5 grudnia 10:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>