Ostatnia deska ratunku: Ogień w kanionie

Dead End Express | 60 min. |
Andy i Chuck razem z Tobym z Department of Fish, Wildlife and Parks próbują przewieźć żywe ryby do jeziora, zanim stworzeniom zabraknie tlenu.
poniedziałek 5 grudnia 9:00 National Geographic HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>