Podmiejski koszmar: Wewnętrzny wróg 4, odc. 5

Nightmare in Suburbia Wielka Brytania | 2012 | 60 min. | Obsada: Michael Davison, Rebecca-Clare Evans, Michael Hagen, Tom Ryan-Smith, Katie Shepherd
Rodzinę Antonietty Guarino ogarnęły złe przeczucia, kiedy kobieta przestała odbierać telefony. Jej lokator twierdził, że pojechała do znajomych, ale gdzie była naprawdę?
poniedziałek 5 grudnia 6:00 CI Polsat
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>