Wyrolowani

Thompson, Elizabeth Banks, Jane Lynch, Ken Jeong, Ken Marino, Kerri Kenney, A.D. Miles, Joe Lo Truglio, Matt Walsh, Nicole Randall Johnson, Alexandra Stamler, Carly Craig. Znudzeni dotychczasową pracą przyjaciele wpadają w tarapaty... Wheeler i Danny to przyjaciele od lat, a także partnerzy w pracy. W pracy, której po dekadzie mają już serdecznie dosyć. Szczególnie mocno przeżywa to 35-letni Danny.
poniedziałek 5 grudnia 21:00 CBS Europa
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>