Tajniacy 1, odc. 6

The Handler USA | 2003 | 60 min. | Obsada: Joe Pantoliano, Anna Belknap, Hill Harper, Lola Glaudini, Tanya Wright, Brent BriscoeReżyseria: Stephen Surjik
Agent FBI Joe Renato szkoli nowych agentów. Razem z nimi pracuje incognito, rozwiązując kryminalne sprawy w Los Angeles.
wtorek 6 grudnia 2:00 CBS Action
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>