Wokół romantycznej wirtuozerii: Geoffroy Couteau

| 60 min. |
Au programme : oeuvres de Camille Saint-Saëns, Charles-Valentin Alkan, Hélène de Montgeroult, Frédéric Chopin, Pierre-Alexandre Boëly, Johannes Brahms et Franz Liszt. Réalisation de Yan Proefrock.
poniedziałek 5 grudnia 11:15 Mezzo
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>