Fantastyczna czwórka

The Fantastic Four USA | 25 min. |
Czworo zwykłych ludzi w wyniku katastrofy zostaje wystawionych na działanie promieni kosmicznych, dzięki którym zdobywa nadludzkie umiejętności. Ludzka Pochodnia, Niewidzialna Kobieta, Rzecz i Mr Fantastic są zawsze gotowi, by walczyć w imię dobra i sprawiedliwości oraz stawić czoło szaleńcowi, doktorowi Doom.
poniedziałek 5 grudnia 23:30 Cartoon Network HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>