Monumentalne zagadki: Superman kontra KKK i marsze do Montgomery

Monumental Mysteries USA | 60 min. |
Don Wildman przygląda się górze, na której pewien bohater rzucił wyzwanie KKK, zbiera informacje na temat grobu polityka Hueya Longa i szuka mostu, który znalazł się w centrum walki o prawa obywatelskie.
wtorek 6 grudnia 0:00 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>