Doktor G - lekarz sądowy: Młodość za wszelką cenę

Dr. G: Medical Examiner | 60 min. |
Czy doktor G. ustali przyczynę śmierci zupełnie zdrowej kobiety, która pewnej nocy poszła spać i już się nie obudziła?
poniedziałek 5 grudnia 17:00 Investigation Discovery HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>