Nalot na restauracje 5, odc. 9

Restaurant Stakeout | 2015 | 55 min. |
Ricky, który uległ wypadkowi motocyklowemu, ratuje sytuację, gdy restauracja jego mamy zostaje obrabowana. To wyjątkowy odcinek, w którym Willie dokonuje niemożliwego.
poniedziałek 5 grudnia 14:05 BBC Lifestyle
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>