Pogotowie remontowe: Wielka przebudowa 22, odc. 2

DIY SOS: The Big Build | 65 min. |
Nick Knowles i jego zespół proszą o pomoc lokalną społeczność w Durham - tym razem trzeba pomóc zamieszkać razem rodzinie rozdzielonej przez chorobę.
poniedziałek 5 grudnia 10:55 BBC Lifestyle
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>