Wyzwanie dla supermana, odc. 1

Super Human Challenge Wielka Brytania | 2013 | 30 min. |
Wim Hof potrafi znieść bardzo niskie temperatury, pływać pod lodem i wspinać się w wysokich górach na wpół nagi. 1/10
poniedziałek 5 grudnia 9:30 BBC Earth HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>